Creatief coachen voor professionals

Ben je een (zorg) professional en werk je met (jong) volwassenen? Wil je leren om met beeldende creativiteit te werken?

Deze training van 5 dagen geeft je een schat aan inspiratie en informatie om je hulpverlening creatiever, speelser en doortastender te maken.

We gaan alle lesdagen tekenen, schilderen en boetseren. En we oefenen steeds met het kunstzinnig counselen door samen te kijken naar de werkstukken en deze te duiden door vragen te stellen. 

 “Wat een prachtige tool heb ik er weer bij. Maar bovenal wat een bijzonder, intens, soms heftig, emotioneel en krachtig intern proces heb ik doorgemaakt de afgelopen 2 maanden. Ik heb ondervonden en ondergaan wat creatief coachen met je doet. Het is diepgaand en helend. Confronterend maar ook zacht en speels. Het werken met verschillende materialen en technieken: schilderen, tekenen en boetseren. En iedere techniek of materiaal geeft weer een ander gevoel of beeld. Prachtig. Dankbaar voel ik me. Dat ik weer heb mogen ontdekken waar mijn kracht ligt en wat mijn kleur is, want soms was ik dat even kwijt.”
Cursist Inge Hofman
praktijk Balancing

Deze training richt zich specifiek op (zorg)  professionals die zich willen verdiepen en/of specialiseren in creatieve hulpverlening. Creatieve opdrachten bieden op veel manieren extra kansen binnen je werk als hulpverlener of begeleider. Kunstzinnig bezig zijn helpt je cliënt om zich met zichzelf te verbinden en eens op een andere manieren naar zijn hulpvraag te kijken en te werken aan het oplossen daarvan. Je cliënt kan binnen de creatieve opdrachten oefenen met vaardigheden die hij in het dagelijks leven nodig heeft.

Bijvoorbeeld bij emotionele problemen:

 • Verwerking van (negatieve) ervaringen: deze verbeelden en zo van je af tekenen/ schilderen/ boetseren.
 • Uiten van emoties: je gevoel in kleuren, beweging en vormen uitdrukken en van een afstand kunnen bekijken.

Bij gedragsproblemen:

 • Frustratietolerantie en doorzettingsvermogen vergroten: doorwerken tot je tevreden bent.
 • Leren planmatig en gestructureerd te werken: van vaag idee naar concreet resultaat, van grove opzet naar fijne details.
 • Probleemoplossend vermogen vergroten: experimenteren binnen de opdracht.

Bij sociale problemen of relatieproblemen:

 • Oefenen met samenwerken: een creatief werkstuk maken met een ander: partner, kind of coach.
 • Ontdekken van eigen grenzen en eigen ruimte: hoe groot of klein werk je, wat voelt prettig?
 • Vergroten inlevend vermogen: bewustwording door te werken met en vanuit verschillende perspectieven.

Of als je wilt werken aan egoversterking en zelfontplooiing:

 • Vergroten zelfbewustzijn en zelfkennis: het werkstuk als spiegel van de maker.
 • Vergroten zelfinzicht: herkennen van denk- en gedragspatronen tijdens het creatief proces: je innerlijke criticus, je rebel etc.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld: succeservaringen, trots zijn op je werkstuk, kwaliteiten herkennen en erkennen, steeds groter (durven) werken.
 • Ontwikkelen van eigenheid en identiteit: kleuren, vormen en thema’s kiezen en duidelijk neerzetten.

De training CREATIEF COACHEN bestaat uit 5 dagen:

Dag 1: basistechnieken

 • Basistechnieken en materialen: tekenen, schilderen, boetseren
 • Kleine vs. grote creativiteit, proces gericht werken vs. resultaat gericht werken.
 • Kennismaken met de materialen, technieken en elkaar
 • Opdrachten uitvoeren en ervaren

Dag 2: counselen

 • De opbouw van creatieve opdrachten: ontspannen, uitvoeren, counselen
 • Het counselen, de gesprekstechniek: exploreren, verdiepen, activeren
 • Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Counselen oefenen met elkaar

Dag 3: traject opbouw

 • Trajectopbouw: kennismaken, verdiepen, bekrachtigen
 • Trajectopbouw: inspelen op wat er is, huiswerk/ vervolgopdrachten geven.
 • Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Counselen oefenen met elkaar
 • Trajectopbouw oefenen

Dag 4: doelgericht werken

 • Doelgerichte keuzes maken om te werken aan de hulpvraag
 • Werken met de energie van het creatief proces.
 • Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Counselen oefenen met elkaar
 • Trajectopbouw oefenen

Dag 5: Intervisie

 • Intervisie aan de hand van de eindopdrachten

Ik werk vanuit de filosofie dat zelf ervaren de beste leerschool is. We gaan dus veel creatieve opdrachten doen tijdens de training en we gaan veel oefenen en uitwisselen met elkaar.

Na de tweede, derde en vierde trainingsdag ga je ook op je werk/ thuis oefenen met (proef)cliënten om vanuit die praktijkervaring nog meer te kunnen leren tijdens de trainingsdagen. Bovendien schrijf je hierover verslagen, waarop ik je feedback zal geven. Op dag 5 heb je dus al je eerste ervaringen met het creatief coachen gehad en sluiten we de training af met intervisie aan de hand van een creatieve eindopdracht. Iedere cursist maakt een creatief werkstuk waarin de ervaringen van de training zijn verwerkt en zichtbaar worden en presenteert dit aan de groep.

De trainingsdagen zijn (ongeveer) driewekelijks, van 10 tot 16 uur. Dit geeft voldoende tijd tussen twee opleidingsdagen om  te oefenen in de praktijk. In 2021 heb ik de volgende trajecten ingepland:

In het voorjaar van 2021 staan 5 maandagen gepland: 1  en 22 maart, 12 april, 3 en 31  mei.

In de zomer kun je meedoen aan de versnelde variant, de summer intensif. De 5 lesdagen zijn dan verdeeld over twee weken in juli: ik plan ze binnenkort in!

De kosten voor deze opleiding zijn €600. Inbegrepen: thee en lekkers, gebruik van alle creatieve materialen en een reader. Je zorgt zelf voor een lunch. Ik werk met groepjes van 2 tot 4 cursisten.

Je bent van harte welkom! Geef je op of stel je vragen via het contactformulier hieronder. 

Vragen? Stel ze hier

Atelierpraktijk voor Kunstzinnige Counseling
Creatieve Broedplaats de Voetnoot
Ruimte 3.02
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

06-43043187
marion@kunstzinnige-counseling-almere.nl

KvK: 32165839
BTW-nummer: NL002173532B81