Training creatief coachen voor professionals

Ben je professional en werk je met (jong) volwassenen? Wil je leren om met creativiteit te werken? Deze training van 5 dagen geeft je een schat aan inspiratie en informatie om je hulpverlening creatiever, speelser, doortastender te maken.

Cursist Inge Hofman van praktijk Balancing: “Wat een prachtige tool heb ik er weer bij. Maar bovenal wat een bijzonder, intens, soms heftig, emotioneel en krachtig intern proces heb ik doorgemaakt de afgelopen 2 maanden. Ik heb ondervonden en ondergaan wat creatief coachen met je doet. Het is diepgaand en helend. Confronterend maar ook zacht en speels. Het werken met verschillende materialen en technieken: schilderen, tekenen en boetseren. En iedere techniek of materiaal geeft weer een ander gevoel of beeld. Prachtig. Dankbaar voel ik me. Dat ik weer heb mogen ontdekken waar mijn kracht ligt en wat mijn kleur is, want soms was ik dat even kwijt.”

TRAINING CREATIEF COACHEN

10897960_770445919696116_5088308798728237263_n (1)

 

Een training voor professionals die werken met (jong) volwassenen en die zich willen verdiepen en/of specialiseren in creatieve hulpverlening. Creatieve opdrachten bieden op veel manieren extra kansen binnen je werk als hulpverlener. Creativiteit helpt je cliënt om zich met zichzelf te verbinden en eens op een andere manieren naar zijn hulpvraag te kijken en te werken aan het oplossen daarvan. Je cliënt kan binnen de creatieve opdrachten oefenen met vaardigheden die hij in het dagelijks leven nodig heeft.

 

 

Bijvoorbeeld bij emotionele problemen:

 • Verwerking van (negatieve) ervaringen: deze verbeelden en zo van je af tekenen/ schilderen/ boetseren.
 • Uiten van emoties: je gevoel in kleuren, beweging en vormen uitdrukken en van een afstand kunnen bekijken.

Bij gedragsproblemen:

 • Frustratietolerantie en doorzettingsvermogen vergroten: doorwerken tot je tevreden bent.
 • Leren planmatig en gestructureerd te werken: van vaag idee naar concreet resultaat, van grove opzet naar fijne details.
 • Probleemoplossend vermogen vergroten: experimenteren binnen de opdracht.

Bij sociale problemen of relatieproblemen:

 • Oefenen met samenwerken: een creatief werkstuk maken met een ander: partner, kind of coach.
 • Ontdekken van eigen grenzen en eigen ruimte: hoe groot of klein werk je, wat voelt prettig?
 • Vergroten inlevend vermogen: bewustwording door te werken met en vanuit verschillende perspectieven.

Of als je wilt werken aan egoversterking en zelfontplooiing:

 • Vergroten zelfbewustzijn en zelfkennis: het werkstuk als spiegel van de maker.
 • Vergroten zelfinzicht: herkennen van denk- en gedragspatronen tijdens het creatief proces: je innerlijke criticus, je rebel etc.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld: succeservaringen, trots zijn op je werkstuk, kwaliteiten herkennen en erkennen, steeds groter (durven) werken.
 • Ontwikkelen van eigenheid en identiteit: kleuren, vormen en thema’s kiezen en duidelijk neerzetten.

De training CREATIEF COACHEN bestaat uit 5 dagen:

Dag 1: basistechnieken

 • Theorie: Basistechnieken en materialen: tekenen, schilderen, boetseren
 • Theorie: Kleine vs. grote creativiteit, proces gericht werken vs. resultaat gericht werken.
 • Praktijk: Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Praktijk: Kennismaken met de materialen, technieken en elkaar

Dag 2: counselen

 • Theorie: De opbouw van creatieve opdrachten: ontspannen, uitvoeren, counselen
 • Theorie: Het counselen, de gesprekstechniek: exploreren, verdiepen, activeren
 • Praktijk: Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Praktijk: Counselen oefenen met elkaar

Dag 3: traject opbouw

 • Theorie: Trajectopbouw: kennismaken, verdiepen, bekrachtigen
 • Theorie: Trajectopbouw: inspelen op wat er is, huiswerk/ vervolgopdrachten geven.
 • Praktijk: Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Praktijk: Counselen oefenen met elkaar
 • Praktijk: Trajectopbouw oefenen

Dag 4: doelgericht werken

 • Theorie: Trajectopbouw: doelgerichte keuzes maken om te werken aan de hulpvraag
 • Theorie: Samenvatten van al het geleerde. Eventuele hiaten opvullen.
 • Praktijk: Opdrachten uitvoeren en ervaren
 • Praktijk: Opdrachten geven oefenen
 • Praktijk: Counselen oefenen met elkaar
 • Praktijk: Trajectopbouw oefenen

Dag 5: Intervisie

 • Praktijk: Intervisie aan de hand van de eindopdrachten

Ik werk vanuit de filosofie dat zelf ervaren de beste leerschool is. We gaan dus veel creatieve opdrachten doen tijdens de training en we gaan veel oefenen en uitwisselen met elkaar. Na de tweede, derde en vierde trainingsdag ga je ook op je werk/ thuis oefenen met (proef)cliënten om vanuit die praktijkervaring nog meer te kunnen leren tijdens de trainingsdagen. Bovendien schrijf je hierover verslagen, waarop ik je feedback zal geven. Op dag 5 heb je dus al je eerste ervaringen met het creatief coachen gehad en sluiten we de training af met intervisie aan de hand van een creatieve eindopdracht. Iedere cursist maakt een creatief werkstuk waarin de ervaringen van de training zijn verwerkt en zichtbaar worden en presenteert dit aan de groep.

De trainingsdagen zijn driewekelijks, van 10 tot 16 uur. Dit geeft voldoende tijd tussen twee opleidingsdagen om  te oefenen in de praktijk. In 2019 staan er 2 trainingen gepland voor de zomer:

Januari t/m april 2019, op donderdagen (plus 1 woensdag):  31 januari, 13 februari, 14 en 28 maart en 18 april.

April t/m juni 2019, op maandagen: 1 en 22 april, 13 mei, 3 en 24 juni.

De kosten voor deze opleiding zijn €600. Inbegrepen: thee en lekkers, gebruik van alle creatieve materialen en een reader. Je zorgt zelf voor een lunch. Ik werk met groepjes van 2 tot 4 cursisten.

Je bent van harte welkom! Geef je op of stel je vragen via het contactformulier. 

Cursist Leonie: “Ik vond het een hele leuke cursus en super van opzet. Ben in ieder geval al veel creatiever gaan werken in het algemeen en zet steeds meer creatieve opdrachten in tussen de andere opdrachten door. Dus super! En verder merkte ik vooral dat ik door de opdrachten zelf uit te voeren, me eindelijk minder machteloos ging voelen en mijn bedrijf voor volwassenen in ieder geval praktisch gezien nu van de grond komt.”

Cursist Anne: “Ik heb de cursus Creatief Coachen voor Professionals echt als een veelzijdige ervaring ervaren! Allereerst heeft het me op professioneel vlak veel gebracht. Ik heb ervaring en ideeën kunnen opdoen van alle mogelijkheden die je binnen het creatief coachen hebt, een set aan fijne voorbeeldopdrachten en een manier om structuur aan je traject te geven en gelijktijdig je vrijheid te behouden. Daarnaast ben ik er ook nog persoonlijk en creatief van gegroeid, waar ik echt van genoten heb. Marion schuwt t niet om de vinger op de zere plek te leggen, maar dit doet ze met veel warmte en begrip. Yes, ik ben bang dat ik alleen maar vol lof ben ;)”